Rady, tipy a doporučení

  1. CRP test je vyšetření odlišující virové a bakteriální onemocnění.
    CRP je citlivý marker zánětu. Jeho hodnota se zvyšuje během 6-12 hodin od začátku zánětlivého procesu. Je používán k rozlišení bakteriální a virové infekce a k monitorování efektivity antibiotické léčby. Stačí kapka krve z prstu a výsledek je do 2 minut.
     
    V naší ordinaci používáme pro vpich nejtenčí typ jehel (lancety), a tak je metoda téměř bezbolestná. Test je u registrovaných pacientů plně hrazen pojišťovnami.
     
  2. EKG vyšetření - v naší ordinaci používáme 3-kanálové EKG s displejem pro záznam a tisk ze dvanácti svodů, s pamětí pro 6 EKG záznamů (10 sec), s ochranou proti defibrilaci a detekcí kardiostimulátoru. EKG je propojeno s programem pro zpracování a archivaci EKG BTL-08Win.

Očkování, které provádíme v naší ordinaci

 
Očkování proti chřipce
Chřipka je rychle se šířící virové onemocnění. Chřipka má sezónní charakter, vyskytuje se většinou v zimě a začátkem jara. Očkování se provádí od září do začátku epidemie chřipky. Každý rok je nutno vyrobit novou očkovací látku, protože virus chřipky se mnění. Očkování se musí každým rokem opakovat
 
Očkování proti klíšťové encefalitidě
 Onemocnění je přenášeno klíšťaty. Klíšťová encefalitida se u velmi malých dětí projeví většinou velmi lehce. U starších dětí a dospělých se za 7 - 14 dní po přisátí klíštěte objeví chřipkové příznaky - teplota, bolesti hlavy, kloubů, svalů. Potom se stav upraví a onemocnění dál nepostupuje. Jindy po uplynutí několika dnů dojde ke zhoršení stavu, nemocný má horečku, silné bolesti hlavy, zvrací, mohou se objevit poruchy spánku nebo vědomí. U části nemocných mohou po uzdravení zůstat následky.
Očkuje se třemi dávkami.

Základní očkování
Dávka
Interval
1. dávka
0,25 ml
 
2. dávka
0,25 ml
1 až 3 měsíce po 1. dávce
3. dávka
0,25 ml
5 až 12 měsíců po 2. dávce
1. přeočkování
0,25 ml
3 až 5 let po poslední vakcinaci
Další přeočkování
0,25 ml
3 až 5 let

Aby bylo dosaženo ochranného titru protilátek před začátkem sezónní aktivity klíšťat, měla by být l. a 2. dávka podána nejlépe během zimních měsíců
 
Očkování proti meningokokovým nákazám
Meningokoková onemocnění se šíří kapénkovou infekcí (mluvení, kašlání, kýchání) anebo předměty, které jsou potřísněné hlenem. Nemoc způsobuje bakterie Neisseria meningitidis. V Evropě se nejčastěji vyskytují N.meningitidis ze skupiny B a C. Nejčastěji onemocní děti do 4 let a pak děti 15 – 20 leté. Riziko nákazy stoupá pobytem v uzavřených místnostech s větším množstvím lidí, např. školy, diskotéky, tábory, internáty apod.
Onemocnění se projevuje horečkou, malátností, schváceností. Později se na kůži objeví malé červené skvrnky, které přecházejí do vzniku skvrn připomínajících modřinu. Jindy se nemoc projeví horečkou, bolestí hlavy, zvracením. V obou případech může nastat porucha vědomí. Někdy má onemocnění tak prudký a rychlý průběh, že může nastat do 24 hodin smrt. I tak umírá asi 10% pacientů. Po proběhlém onemocnění mohou zůstat celoživotní následky: epilepsie, obrny, hluchota, amputace prstů nebo končetin.
Očkuje se jednou dávkou. Přeočkování je po 3 letech.
 
Očkování proti virové hepatitidě A
Zdrojem nákazy je člověk s manifestní nebo bezpříznakovou nákazou, který vylučuje virus stolicí 1-3 týdny před začátkem onemocnění a nejméně 1 týden po propuknutí příznaků. Nákaza se šíří těsným stykem nebo prostřednictvím kontaminované vody a potravin. Rizikové potraviny jsou saláty ze syrové zeleniny, neloupané ovoce, tepelně neupravení mořští živočichové. Pozor na kostky ledu připravené z kontaminované vody. K nákaze může dojít i při koupání v kontaminované mořské či sladké vodě. Onemocnění se projevuje nejčastěji chřipkovými příznaky-zvýšená teplota, bolest hlavy, kloubů, svalů, únava, rýma, zánět spojivek. Žaludeční a střevní projevy-nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem. Dále se mohou vyskytnout kloubní, kožní a nervové projevy. Po této fázi ohlašující příchod nemoci nastupuje vlastní fáze onemocnění, kdy dochází ke zhoršení potíží a často se objevuje ,,žloutenka“. Současně s ní má pacient tmavší moč, světlou stolici a svědění kůže.Někdy výše uvedené charakteristické příznaky chřipkové, střevní, kožní a nervové nemusí být přítomny vůbec a nemocného přivádí k lékaři žluté zbarvení kůže a bělma oka. Výskyt hepatitidy typu A je na celém světě, více v zemích s nízkým hygienickým standardem. Postihuje především děti a mladé lidi. 
Očkuje se dvěma dávkami. Po první dávce se za 6-12 měsíců podá dávka druhá. Ta garantuje ochranu minimálně 15 let.
 
Očkování proti virové hepatitidě B
Virová hepatitida typu B je akutní virový zánět jater, který se také někdy označuje jako sérová žloutenka. Infekce virem hepatitidy B je 100x nakažlivější než virus HIV. Zdrojem onemocnění je infikovaný člověk, a to několik týdnů před objevením se prvních příznaků onemocnění po dobu akutního onemocnění. Někteří chronicky nemocní jsou nakažliví celý život. K přenosu infekce dochází tělesnými tekutinami: krví, spermatem, poševním sekretem. To znamená krví kontaminované nástroje např. při manikúře, akupunktuře, tetování, piercingu, injekčními jehlami např. mezi narkomany, společně užívané holicí strojky, zubní kartáčky, nůžky, Významný je přenos pohlavním stykem. Onemocnění se projevuje kromě chřipkových, žaludečních a střevních příznaků také příznaky nervovými a kožními. Na rozdíl od hepatitidy A přechází toto onemocnění u 5-10% nemocných do chronické formy. Také u tohoto typu infekce může dojít k zežloutnutí kůže a sliznic. Výskyt hepatitidy B je na celém světě, častější v některých zemích jižní Evropy. Prevence spočívá především v ochraně před kontaktem s krví a tělesnými sekrety nemocných. Rizikem je nejen intimní kontakt s nakaženou osobou, nechráněný pohlavní styk, společné používání jehel, stříkaček a roztoků drogově závislých, ale i společné používání hygienických potřeb.

Primární imunizace se může provádět podle následujících schémat:
Obvykle se používá schéma, kdy se aplikují tři dávky, a to ve schématu  0-1-6 měsíců. Ochrana se vytvoří za delší dobu, vznikne však vyšší hladina protilátek. Používá se nejčastěji při vakcinaci dospělých. Podle tohoto schématu se provádí pravidelné očkování proti hepatitidě B v České republice.
Zrychlené schéma, s aplikací dávek v 0-1-2 měsíců. Ochrana se vytvoří rychleji. Při tomto vakcinačním schématu se aplikuje ještě 4. dávka, a to 12 měsíců po dávce první.
 
Očkování proti virové hepatitidě A+B
Inaktivovaná vakcína proti hepatitidě A a rekombinantní vakcína proti hepatitidě B, adsorbovaná vakcína.
Dávka 1 ml je doporučena pro aplikaci dospělým a mladistvým nad 16 let. V rámci standardní základní imunizace se aplikují tři dávky vakcíny. První dávka se podá ve zvolené době, druhá o měsíc později a třetí šest měsíců po první dávce. Ve výjimečných případech lze u dospělých, kteří očekávají, že do jednoho měsíce či o málo déle po zahájení vakcinace budou cestovat a nemají dost času na ukončení standardní vakcinace podle schématu 0-1-6  měsíců, podat tři intramuskulární injekce podle schématu. 0-7-21 dnů. Při tomto vakcinačním schématu je doporučeno aplikovat ještě čtvrtou dávku, a to 12 měsíců po první dávce. Imunizační schéma je nutné dodržet. Základní očkování se má v celém období provádět stejným přípravkem.
 
Očkování proti tetanu
Tetanus je infekční onemocnění způsobené bakterií Clostridium tetani. Tato bakterie je přítomna ve stolici mnoha zvířat i člověka a hnojením se dostává do půdy, kde ve formě spor vydrží měsíce i léta. Tetanus je onemocnění zvířat, citliví jsou koně, hovězí dobytek, prasata, méně psi a kočky, málo drůbež a holubi. Vstupní branou nákazy jsou drobná i větší poranění kontaminovaná zemí. Lidé se infikují ranou, která je obvykle hluboká a často i nepatrná, způsobenou hřebíkem, třískou nebo jinými řeznými předměty kontaminovanými touto bakterií. Inkubační doba je velmi variabilní, od tří dnů do několika měsíců. Po jejím uplynutí si začne nemocný stěžovat na potíže při otvírání úst, které je vyvoláno právě zvýšeným napětím žvýkacích svalů. V této fázi nemocný člověk obvykle nemívá žádné jiné obtíže ani teplotu. Postupně se ale zvýšené napětí rozšiřuje i na ostatní svaly a dochází k rozvoji celkových křečí, při kterých se může nemocný udusit
Očkuje se jednou dávkou, přeočkování po 10-15 letech.
 
Očkování proti břišnímu tyfu
Břišní tyfus je nakažlivé střevní onemocnění vyvolané bakterií Salmonella typhi. Zdrojem nákazy je nemocný člověk nebo bacilonosič. Zhruba ze 3 až 5% lidí nemocných břišním tyfem se stávají bacilonosiči. K přenosu dochází buď přímým stykem se stolicí a močí bacilonosiče nebo nemocného člověka nebo nepřímo kontaminovanými potravinami a vodou.Význam očkování proti břišnímu tyfu spočívá především v očkování osob cestujících do zemí s vyšším výskytem této infekční choroby, tzn. oblastí s nízkým stupněm hygieny, které předpokládají pobyt ve volné přírodě nebo na venkově nebo v oblastech, kde je vzdálená lékařská pomoc.
Dále se doporučuje osobám, které mají blízký kontakt s osobami prokázanými jako nosiči bakterie Salmonella typhi. Břišní tyfus je onemocnění, které nadále zůstává problémem zejména Mexika a rozvojových zemí východní a jižní Asie (včetně Pákistánu a Indie), Jižní Ameriky a Afriky.
Očkování dospělých, mladistvých i dětí starších 2 let se provádí jednou dávkou vakcíny 0,5ml podané intramuskulárně. Osobám trvale se vyskytujících v rizikových oblastech nebo osobám často cestujících do oblastí s výskytem břišního tyfu se doporučuje každé 3 roky přeočkování jednou dávkou vakcíny.
 
Očkování proti planým neštovicím, příušnicím, spalničkám a zarděnkám
Vakcína Priorix Tetra je určena k aktivní imunizaci dětí od 11. měsíce života do 12 let včetně proti spalničkám, planým neštovicím, příušnicím a zarděnkám.
Nutno podat dvě dávky ( každá po 0,5 ml ). Mezi podáním obou dávek se doporučuje dodržet interval mezi 6 týdny a 3 měsíci. Za žádných okolností nesmí být interval mezi dávkami kratší než 4 týdny. Vakcína je určena k subkutánní aplikaci do oblasti deltového svalu. Očkované osoby se musí po dobu 6 týdnů po aplikaci každé dávky vakcíny vyvarovat užívání salicylátů. Aplikace vakcíny je kontraindikována těhotným ženám a je třeba se vyhnout otěhotnění v období 3 měsíců po očkování.
 
Očkování proti planým neštovicím
VARILRIX inj 1x 0.5ml
Od věku 13 let a výše se imunizace provádí dvěma dávkami. Druhou dávku je vhodné podat nejméně 6 týdnů po podání první dávky. Druhá dávka se v žádném případě nesmí podat v době kratší než 4 týdny po podání první dávky.
Onemocnění planými neštovicemi představuje velký problém, protože onemocní většina dětské populace. Onemocnění se šíří vzduchem (kapénková infekce) a také kontaktem s nemocným člověkem. Projevuje se vyrážkou, která se objeví nejpozději do 21 dnů po nákaze. Pak se nová vyrážka vysévá ve vlnách po dobu 2 - 6 dnů. Na kůži jsou různá stádia - pupínky, stroupky. U zdravých dětí probíhá onemocnění zpravidla bez komplikací. U dospělých je průběh onemocnění těžší a častěji vznikají komplikace (encefalitida, intersticiální varicelová pneumonie). Velmi nebezpečné je onemocnění matky poslední 2 týdny před porodem.
 
Ordinační hodiny
  
Po 12.30 - 17.30
Út 07.30 - 12.30
St 13.30 - 18.30
Čt 07.30 - 12.30

07.30 - 12.30

 
V případě, že se nedovoláte na telefonickou linku do ordinace (SESTRA NENÍ V ORDINACI), napište prosím e-mail, při podezření na Covid reaguji i o víkendu.
Nabízíme provedení vysoce citlivých antigenních testů na COVID-19 v ordinaci. Výsledek za 15 minut. Rezervace přes e-mail.

 

 

 

Kontakt

Kartouzská 6 Praha 5

MUDr. Jordáková

 jordakova@seznam.cz

  tel.: 257 314 722